Bicikl servis centar VK Beograd

POLITIKA I USLOVI KORIŠĆENJA

Posetom sajta Bicikl servis centar VK (na adresi www.biciklservis.rs) i njegovim korišćenjem potvrđujete da prihvatate našu Politiku privatnosti i važeće zakonske propise koji uređuju ovu oblast, bez ograničenja.

Zaštita privatnosti

Svesni smo koliko je našim korisnicima važna zaštita i poverljivost ličnih podataka. Naša politika privatnosti je usklađena sa opštom regulativom o zaštiti podataka, kao i sa regulativom o elektronskoj privatnosti.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje vas identifikuju, kao što su ime, e-mail ili adresa. Firma Bicikl servis centar VK ne prikuplja vaše lične podatke, osim kada ih dostavite.

Za bilo koji drugi prenos naših ličnih podataka, na primer prenos podata za prijavljivanje sa naših sajtova na sajt društvene mreže treće strane ili veb servis kao što je facebook, potreba je vaša izričita saglasnost. Bicikl servis centar VK garantuje da neće prodati ili iznajmiti vaše lične podatke trećoj strani.

Podaci koje tražimo jesu:

Ime,
Prezime,
Broj mobilnog telefona,
Vaša e-meil adresa,
Evidencija prepiske između Vas i nas.

Osim toga, možemo tražiti i podatke o Vašem mestu stanovanja, Vaše odgovore u okviru upitnika i anketa, koje možemo koristiti za potrebe istraživanja, informacije o posetama sajtu, kao i informacije koje treba da nam date ukoliko prijavljujete neki problem sa sajtom.

Svi podaci o ličnosti strogo se čuvaju i dostupni su samo odgovornim licima radi prikupljanja i obrade. Obavezujemo se da prikupnjene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe niti da ih prosleđujemo drugim licima, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te uslučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Uslovi korišćenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika veb-sajta www.biciklservis.rs sastavljeni su sa ciljem zaštite korisnika sajta i ostalih korisnika interneta od uznemiravajućih i nezakonitih aktivnosti.

U svim međusobnim odnosima između sajta i korisnika primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i svi odgovarajući zakoni i propisi.

Dozvoljeno je pregledanje, kopiranje ili štampanje stranica sa sajta isključivo u neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo kojih informacija sa sajta ne može se vršiti bez izričite dozvole zakonskog zastupnika sajta.

Sajt neće biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje eventualno mogu nastati korišćenjem materijala, informacija ili podataka.

Кorišćenje podataka

Кoristimo ove informacije o Vama na sledeći način:

  • da obezbedimo da sadržaj sajta bude prikazan na najefikasniji način i za Vas i za Vaš računar;
  • kao pomoć za generalno unapređenje sajta;
  • da ispunjavamo i upravljamo svim obavezama koje nastanu na osnovu bilo kojeg sporazuma zaključenog između Vas i nas;
  • da analiziramo kako korisnici koriste sajt i za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj politici zaštite privatnosti, što znači da ova politika zaštite privatnosti ne važi za te sajtove, te Vam stoga preporučujemo da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svakog sajta koji posetite. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Ažuriranje i dopuna

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o privatnosti podataka a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite izjave o privatnosti podataka pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja.